Huis en Gedragsregels

 

1. Aanmelding bij de Windvangers

Als je lid of Vriend-van wilt worden, kun je een keer ter kennismaking meetoeren of langs komen op één van de clubavonden en bij de vrijwilligers die de bar bemannen om een Aanmeldingsformulier vragen. Elke nieuwe aanmelder zal een aspirant-lidmaatschap aangeboden worden voor een halfjaar. Dit aspirant-lidmaatschap kan eenmalig met een half jaar verlengd worden.

Het verzoek tot een aspirant-lidmaatschap wordt door een ballotagecommissie beoordeeld.

Deze ballotagecommissie zal bestaan uit drie reeds zittende leden, die minimaal 5 jaar lid zijn. Het aspirant-lid dient zelf de ballotagecommissie samen te stellen uit de leden die minimaal 5 jaar lid zijn.

Dit aspirant-lidmaatschap kan per direct, door tussenkomst van het bestuur worden beëindigd.

Tevens zal de ballotagecommissie het bestuur adviseren omtrent de aanvraag tot het omzetten van een aspirant-lidmaatschap naar een volwaardig lidmaatschap.

 

2. Contributie

Het is verplicht voor alle aspirant-leden en vrienden-van om een machtiging te tekenen voor de automatische incasso ten behoeve van de contributie. Men betaalt vanaf het moment dat men aspirant-lid c.q. vriend-van wordt.

Nieuwe aspirant-leden en vrienden-van dienen een artikel voor de website te schrijven, teneinde zich voor te stellen. Daarbij dient ook een foto van zichzelf, met of zonder motor, bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ingeleverd te worden.

 

3. Opzeggen lidmaatschap

Dient schriftelijk bij de secretaris te gebeuren. Adres: Nikkelstraat 48, 8211 AJ Lelystad

of via email:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Men dient 1 maand opzegtermijn in acht te nemen.

 

4. Clubavonden

Het clubhuis is op vrijdagavond geopend vanaf 20:30 uur tot maximaal 02:00 uur. 

Voor eventuele uitzonderingen zie www.windvangers.nl

Genuttigde consumpties hoeven niet direct, maar dienen wel vóór het weggaan afgerekend te worden.

Men kan de clubavonden niet meer dan 2x per jaar bezoeken zonder aspirant-lid c.q. vriend-van te zijn geworden.

 

5. Bijzondere activiteiten op de club

Voor het deelnemen aan bijzondere activiteiten dient men zich vooraf op te geven bij de activiteitencommissie. Zie voor specifieke informatie bij Activiteiten.

Bij niet verschijnen of niet tijdig afzeggen (e.e.a. in overleg met de activiteitencommissie) worden de gemaakte kosten in rekening gebracht.

Vrienden-van mogen net als aspirant-leden en leden, deelnemen aan de door de club georganiseerde activiteiten en festiviteiten. Niet-leden / introducés dienen een nader vast te stellen bijdrage te betalen.

Bij opruimwerkzaamheden wordt verwacht dat een ieder helpt.

Leden (niet zijnde aspirant-leden) en vrienden-van kunnen op aanvraag bij het bestuur privé gebruik maken van het clubhuis, indien er geen clubactiviteiten zijn. De bar dient wél altijd bemand te worden door twee barvrijwilligers die in het bezit zijn van de Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA). Naast de consumpties, worden geen extra kosten gerekend.

Voor gebruik van het clubhuis door derden, zijnde familie (1e graad) van leden / vrienden-van, worden, naast de consumpties, € 50,00 extra kosten berekend. Voor gebruik van het clubhuis voor andere doeleinden wordt € 100,00 berekend. Een en ander altijd op aanvraag bij het bestuur en indien er geen clubactiviteiten zijn en de bar bemand wordt door twee barvrijwilligers in het bezit van IVA.

 

6. Toerritten:

Toerritten worden op zondagen verreden, zie voor data en bestemming de activiteitenkalender.

Aanvang toerritten 09:00, tenzij anders vermeld. Het clubhuis is geopend vanaf 08:30.

Men dient de toerrit aan te vangen met een volle tank. Eigenaren van een motorfiets met geringe tankinhoud dienen dit kenbaar te maken bij degene die voorop rijdt.

Over het algemeen wordt er "systeem"-gereden.

"Systeem"-rijden betekent dat er ogenschijnlijk individueel gereden wordt. Alleen de voorste en achterste rijder behouden de gehele rit hun positie. Daartussen mag ingehaald worden en wisselt de positie steeds. De voorste rijder zet de tweede rijder - indien nodig - als "wegwijzer" voor de rest neer. Deze "wegwijzer" blijft staan totdat de achterste rijder arriveert, pas dan vervolgt hij zijn route. Iedere deelnemer let vooral bij kruisingen en afslagen goed op of er een Windvanger als "wegwijzer" staat opgesteld. Voor verdere uitleg vervoegt men zich tot één van de leden van de toercommissie.

Afhankelijk van de grootte van de groep wordt er soms ook in groepsverband gereden.

In groepsverband rijden wil zeggen, achter elkaar met voldoende tussenruimte en wel "baksteensgewijs", hetgeen inhoudt dat om en om rechts en links van het denkbeeldige midden van de (eigen)rijstrook wordt gereden en men elkaar niet inhaalt. Voor verdere uitleg vervoegt men zich tot één van de leden van de toercommissie.

Kampeer- en hotelweekenden:

In verband met reservering, dient men zich voor dit soort activiteiten vooraf in te schrijven en geldt er een sluitingsdatum. Zie hiervoor de activiteitenkalender of het memo bord in het clubhuis. Bij annuleren na de sluitingsdatum worden de kosten van reservering etc. in rekening gebracht.

Deelname aan toerritten en kampeer- en hotelweekenden:

Het is mogelijk dat mensen die geen (aspirant-)lid zijn, deelnemen aan een toerrit c.q. kampeer- of hotelweekend. Dit is echter éénmalig. Dat wil dus zeggen dat men maar één keer (per jaar) mee kan, zonder (aspirant-)lid c.q. vriend-van te zijn te worden.

Vrienden-van mogen per jaar aan 2 ritten meedoen. Het maakt niet uit of dit toerritten of weekenden zijn.

 

7. Barreglement

De bar wordt gerund door barvrijwilligers. Voor de barvrijwilligers zijn de volgende kwalificatienormen vastgesteld: tenminste 18 jaar oud, hebben een Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA) gevolgd en gedragen zich conform deze Instructie, staan als zodanig bij de vereniging geregistreerd en zijn betrokken bij de vereniging als lid c.q. vriend-van.

Het overzicht van de bardiensten wordt aan de barvrijwilligers verstrekt en is op de website terug te vinden. Men dient te ruilen in onderling overleg. Voor invallers, zie het overzicht bardiensten. 

Bij toerritten dienen diegenen die de vrijdag, voorafgaand aan de toerrit op zondag, bardienst hadden ook vóór en direct ná de toerrit voor bezetting van de bar zorg te dragen. De kas dient ook aanwezig te zijn, zodat betalingen kunnen plaatsvinden. Eventueel kan er in onderling overleg geruild worden.

Het bestuur heeft meerdere leden aangewezen als leidinggevenden. Zij zijn tenminste 21 jaar oud, in het bezit van de verklaring Sociale Hygiëne en voldoen aan de eisen van zedelijkheid en staan als zodanig vermeld op de vergunning van de vereniging. Zij kunnen de onmiddellijke leiding geven aan de uitoefening van de horecawerkzaamheden in het clubhuis. Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door die goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank.

Overmatig alcoholgebruik en het gebruik van drugs wordt niet geaccepteerd.

Er wordt geen alcohol geschonken aan:

  • personen beneden de leeftijd van 18 jaar v.w.b. alcohol tot 15%
  • personen beneden de leeftijd van 18 jaar v.w.b. alcohol boven de 15%

Om te voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.

Het is niet toegestaan zelf meegebrachte drank te nuttigen op de club of elders op het terrein van het clubhuis.

Het is niet toegestaan om in het clubhuis gekochte alcoholhoudende dranken elders te nuttigen dan in het clubhuis of op het terras.

Vuile koffiebekers en/of glazen dienen op de bar gezet te worden.

Aanwijzingen van barvrijwilligers en barregels dienen te worden opgevolgd. Bij ernstige misdragingen van welke aard dan ook zal men u verzoeken het clubhuis te verlaten. Bij weigering zal de politie om assistentie worden gevraagd. Al waar dit barreglement niet in voorziet beslist het bestuur.

 

8. Sleutelruimte

De sleutel van de sleutelruimte kan men op vrijdagavond tijdens de clubavond ophalen onder vermelding van je naam.

Het gereedschap dient opgeruimd te worden en de sleutelruimte dient schoon achtergelaten te worden.

Afgewerkte olie en gebuikte onderdelen dient men zelf af te voeren en mogen niet worden achtergelaten.

Tijdens clubavonden kan er tot 22:00 uur gebruik gemaakt worden van de sleutelruimte.

De club is in het bezit van een motortrailer en aanhangwagen.

Bij beschadiging dient met zelf voor herstel en voor de herstelkosten zorg te dragen.

Het bestuur is niet aansprakelijk voor de technische staat van de motortrailer en aanhangwagen.

 

9. Royeren

Het bestuur behoudt zich het recht voor leden die zich misdragen het (aspirant-)lidmaatschap c.q. vriend-van te ontnemen.

 

10. Voortgezette Rij-Opleiding

Bij deelname aan een VRO-cursus bij een erkende instelling kan men eenmalig 22 euro tegemoetkoming van de club ontvangen. Men dient wel reeds minimaal een jaar lid te zijn en een recente kopie van het deelname certificaat bij de penningmeester in te leveren.

 

11. Op eigen risico

Het deelnemen aan clubactiviteiten, toerritten, kampeer- c.q. hotelweekenden, bardiensten en het schoonmaken van de clubruimte e.d., geschiedt geheel op eigen risico.

Gebruikmaking van de sleutelruimte, motortrailer en aanhangwagen geschiedt op eigen risico.

Bestuur en/of de vereniging zijn niet aansprakelijk voor verlies en of schade aan persoonlijke eigendommen.

 Statuten